top of page

Praktisch

Vooraleer gestart wordt met de eigenlijke (psychotherapeutische of groeps) begeleiding vindt er een intakegesprek plaats (Triage-fase). Tijdens deze fase wordt informatie verzameld over jou, je (hulp)vraag en/of aanmeldingsklacht en je leefsituatie. We proberen de vraag waarmee je komt of bent doorverwezen zo duidelijk en concreet mogelijk te maken en bekijken samen hoe we hier verder mee aan de slag gaan.

 

We werken hierbij vanuit het stepped-care principe. Dit wil zeggen dat we samen een zorgplan opstellen dat zo goed mogelijk aansluit bij de aard en de ernst van je vraag, kortom een behandelingsvoorstel die het meest noodzakelijk en efficiënt zal zijn voor jou als mens met die vraag of dat probleem en onder die omstandigheden.

Het behandelingsvoorstel kan kortdurend zijn zoals psycho-educatie, training of counseling, indien er een meer langdurige begeleiding wenselijk blijkt te zijn kan er psychotherapeutische begeleiding worden opgestart. Daarnaast voorzien we zowel individuele als groepstrajecten. Meer informatie hierrond kan je terugvinden bij ons ‘aanbod’.

Binnen alle trajecten hechten we bij The Brick Niel heel veel belang aan het aanbieden van een kwaliteitsvolle en efficiënte begeleiding en/of hulpverlening gebaseerd op de meest recente wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Daarom vinden wij het ook nodig om elk proces goed te bewaken en te evalueren via oa. (online) vragenlijsten.

We werken aan courante tarieven voor onze beroepstitel. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende tarieven binnen ons aanbod.

Intake (triage): €70 / 60 min

Individueel aanbod: 

  • begeleiding (counseling): €60 / 45 min

  • psychotherapie: €60 / 45 minuten

  • diagnostiek: prijzen op aanvraag

  • Yoga individuele begeleiding: €50/u

Groepsaanbod:

  • psycho-educatie: €60 / 90 minuten (inclusief materiaal)

  • groepstraining: €390 / 6 sessies à 2u (inclusief materiaal)

  • Yoga: €75 / 6 sessies à 1u (inclusief gebruik yoga-mat & thee)

Verslag op aanvraag voor arts/verzekering: €20/verslag

Terugbetaling: Sommige ziekenfondsen voorzien reeds een terugbetaling voor psychotherapie. Hiervoor kan je best je eigen ziekenfonds raadplegen. Een overzicht van de terugbetaling van psychotherapie en psychologische begeleiding door de verschillende mutualiteiten kan je terugvinden via deze link.

bottom of page