top of page

Over The Brick Niel

The Brick Niel is een kleinschalige praktijk met ervaren psychologen en therapeuten, die ambiëren om een lokaal verankerd multidisciplinair centrum te zijn voor mentale veerkracht. Te midden van de prachtige Rupelstreek, bekend om haar rivieren en de vele steenbakkerijen, zetten we in op preventie, begeleiding en psychotherapie waarbij we de principes van getrapte zorg hanteren. 

Dit houdt in dat we vertrekken met een individueel intakegesprek om samen uit te zoeken welk aanbod een gepast antwoord kan bieden op jouw hulpvraag. Tijdens deze fase wordt informatie verzameld over jezelf, je vraag en je leefsituatie. We proberen de vraag waarmee je komt of bent doorverwezen zo duidelijk en concreet mogelijk te maken zodat we samen een zorgplan kunnen opstellen op maat van je (hulp)vraag.

 

Het behandelingsvoorstel kan kortdurend zijn zoals psycho-educatie, training of begeleiding. Indien een meer langdurige begeleiding wenselijk blijkt te zijn, kan er psychotherapie worden opgestart. We werken hierbij voornamelijk vanuit een cliëntgericht en cognitief-gedragstherapeutisch kader. Daarnaast voorzien we zowel individuele als groepstrajecten. Meer informatie kan je terugvinden onder ‘aanbod’. We willen met ons aanbod op maat de bouwstenen aanbieden voor verandering naar (meer) evenwicht. 

 

Tot slot hechten we bij The Brick Niel binnen alle trajecten veel belang aan het aanbieden van een kwaliteitsvolle en efficiënte begeleiding, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen. Daarom vinden wij het ook nodig om elk proces goed te bewaken en te evalueren via oa. (online) vragenlijsten. Onze kleinschaligheid maakt dat je steeds weet bij wie je terecht komt. Immers, de werkrelatie die we met elkaar (gaan) opbouwen is cruciaal in het bereiken van het beoogde resultaat. We werken hierbij ook samen met een beperkt lokaal netwerk van andere hulpverleners, zodat we optimale zorg bieden in samenwerking met alle betrokkenen.

Onze kernwaarden: Samenwerking – Versteviging – Transparantie – Analyse – Verandering – Op eigen tempo

bottom of page